Skip to main content

Hvordan bruke en Stanley Stud Finder

En god studfinder er nøkkelen til mange hjemreparasjonsjobber, og kan komme til nytte med mindre oppgaver som å henge et tungt bilde eller et fjernsyn på veggen. For hver jobb som krever en styrkes strukturelle styrke, trenger du en måte å finne studene inne i veggene dine. Mens du kan prøve å gjøre det ved å tappe veggene og lytte, er det også elektroniske studfunn, som Stanley Stud Sensor, som er enkle å bruke og nøyaktig innenfor 3 mm.

Trinn 1

Slå på studfinneren. Din Stanley studfinder er drevet av et 9 volt batteri. Når du slår på den, lyser en grønn indikatorlampe.

Steg 2

Plasser studfinner mot veggen hvor du er ute etter en stud. Hold verktøyet i høyden der du planlegger å bore eller spike inn i veggen. Noen studs kan skråstille eller jogge, som kan kaste ut beregningene dine, med mindre du er i nøyaktig riktig høyde.

Trinn 3

Skyv stifteenheten sakte langs veggen, beveger seg horisontalt. De røde lysene på stifinderen viser dybden på veggen.

Trinn 4

Fortsett å flytte når de røde lysene begynner å lyse, noe som indikerer at du nærmer deg en stud. Flytt sakte frem og tilbake til du har funnet punktet der de fleste lysene lyser. En tone lyder også for å indikere at du har plassert studen.

Trinn 5

Bruk en blyant til å markere stedet på veggen hvor studen er plassert.