Skip to main content

Hjemmelaget oppvarmingsspole

Elektriske spoler brukes i en rekke teknologiske anvendelser som elektromagneter, induktorer og varmeovner. Enkle varmeovner er laget med en høy motstandstråd som nikkelkrom, en likestrømforsyning og hjemmeværende verktøy.

Bygg en hjemmelaget varmespole.

Bygg spolen

Velg en tykkelse på ledningen. Hvis det utvikles en høystrømsvarmer, må du ta tykk ledning som kan ta strømmen som leveres. Vik ledningen rundt et ledende rørformet materiale som kobber eller aluminium. Flere svinger vil føre til en bedre varmevennskap. La åpne ender av ledning på hver side av spolen for elektrisk tilkobling.

Spenning av spolen

En enkel DC strømforsyning vil gi spolen strøm. Jo større strømmen brukes på spolen, desto større er det å varme. Pass på at du ikke bruker en strøm som er høyere enn kapasiteten til ledningen som brukes.

Hvordan varmelegemet fungerer

Varmeveksler fungerer selv om en prosess kjent som resistiv oppvarming. Når elektroner passerer gjennom kobberlederen, er de spredt og i ferd med å miste energi til omgivelsene. Denne energien er gitt av som varme.