Skip to main content

Hvorfor svømmer bassenget mitt Vakkert?

Svømmebassenger er i utgangspunktet store samlinger av vann, og som enhver form for vann er de utsatt for ulike problemer. Blant det mest merkbare problemet er når vannet gir bort merkelige eller dårlige lukt. Den vanligste årsaken til morsomme lukter i et svømmebasseng er chloramines, som resulterer når bassengklor kombinerer med ammoniakk eller nitrogenforbindelser, som urin eller svette.

Kloraminer kan forårsake merkelige lukt i bassengvann.

chloramines

Kloraminer i vannet bidrar til bassengets kombinerte kloravlesning, ettersom de fleste klorprøvepakker ikke klarer å skille mellom fri klor i vannet og klor som har bundet sammen med andre forbindelser for å danne kloraminer. Klor som er bundet til kloraminer, er imidlertid et dårlig desinfeksjonsmiddel og har den ekstra ulempen ved å forårsake foul lukter samt øye og hudirritasjon. Klorluken vi forholder oss til med svømmebassenger, skyldes ikke normalt det frie klor som renser vannet, men av kloraminer som har dannet seg når noen av de frie klorene bindes med andre forbindelser.

Når det gjelder teknisk kjemi, dannes kloraminer ved å erstatte hydrogen- eller ammoniakkatomer med kloratomer i visse forbindelser, slik som urin og svette.Klor kombinerer også med nitrogen i regn eller med ammoniakk i svømmerspytt. Da det frie kloret er fanget i andre forbindelser, er det ikke lenger tilgjengelig for å betjene sin hovedfunksjon som et desinfeksjonsmiddel. Derfor er et basseng høyt i kloraminer et basseng med mindre sanitært vann.

symptomer

Hvis bassenget lukter morsomt og ser overskyet ut, er det sjanse for at det har kloraminer. Et annet symptom er at bassengets kombinerte kloravlesning vil være over 0,2 deler per million (ppm). De kombinert klor nivå (klor som er "kombinert" med andre forbindelser) beregnes ved å subtrahere gratis klor nivå fra totalt klornivå.

Høye nivåer av kloraminer kan også indikeres av symptomer hos mennesker. Kloramintunge svømmebassenger fører ofte til at svømmere klager over irritert hud eller øyne. Det er også tegn på at kloramin kan bidra til åndedrettsproblemer hos svømmere som bruker mye tid i vannet.

Eliminere kloraminer

Den beste metoden for å eliminere kloraminer fra et svømmebasseng er å sjokk, eller super-chlorinate det. Pool fagfolk ringe hva som skjer i et basseng under super-klorering "breakpoint chlorination", og det er nødvendig for å eliminere kloraminer. I utgangspunktet må et svømmebasseng der kloraminer er tilstede, være superklorert til 10 ppm eller mer og holdes der i minst fire timer. Under superklorering brenner faktisk klor opp eller oksiderer kloraminer og fjerner dem fra svømmebassenget.

Den beste måten å forhindre kloraminer på er å opprettholde anbefalte klorinnhold, og også å støte bassenget regelmessig. Anbefalt utvalg av klor i et basseng er 1 til 2 ppm.

Betydningen av pH

Husk at klorstøt vil øke pH fordi klor er alkalisk. Etter at en bassengstøtbehandling er fullført må du alltid måle bassengets pH og justere om nødvendig. Den viktigste lesingen i et svømmebasseng er vannets pH, og det må opprettholdes på anbefalte nivåer. Et svømmebassengets pH bør holdes på 7,4, om mulig.

Når et bassengs pH er for lavt eller for høyt, er klorinnholdet alltid negativt påvirket. Og det kan forårsake mange problemer, inkludert problemer med kloraminer. Øk pH-verdien ved å legge 1 pund natriumkarbonat per 25 000 liter vann. Bassengets pH senkes ved bruk av muriatsyre, strengt etter pakningsinstruksjonene.